Hei stellen mir kurz eis Moniteuren fir an eis erfahren Taucher dei den Encadrement vun deenen nek sou erfahrenen Taucher garanteiren.

Eis Moniteuren

Eis Moniteuren sinn alleguer qualifizeiert an hunn een staatlechen Diplome (Entraîneur – Option Plongée Subaquatique) den durch den ENEPS an Zesummenarbecht mat der FLASSA ausgestallt get.

Margrève Alain, Moniteur CMAS ** et Advanced Nitrox Instructor, Plongée Enfant / Plongée Technique

PEREIRA David, Moniteur CMAS *, Plongée Enfant

GEORGES Carole, Moniteur CMAS *, Plongée Enfant

Eis Encadrants

Eis Encadrants hunn alleguer mindestens een P3 (CMAS ***) Brevet oder een P4 (CMAS Assistant Instructor) an hunn well bei villen Tauchgäng am In an Ausland dei néideg Erfahrung gesammelt fir mann erfahren Taucher an aller Secherheet ze begleeden.