Eis Moniteuren an eis Encadrants

Hei stellen mir iech kuerz eis Moniteuren an eis erfahren Taucher fir, déi d’Ausbildung resp. den Encadrement vun deenen nek sou erfahrenen Taucher garantéiren. Alleguer eis Encadrants tauchen regelméisseg an ginn dem Tauchen als Hobby mat vill Spaass a Freed no. Mir organiseiren regelméisseg intern Formatiounen, eis Moniteuren maachen awer och emmer erëm Weiderbildungen bei … Eis Moniteuren an eis Encadrants weiterlesen