Ären Comité 2022 & Verdeelung vun den Aufgaben

Eisen Veräin gëtt bis eis nächsten AGO am Fréijoer 2023 vun folgenden Leit gefouert:

Alain Margrève
Präsi
Social Media / Web
Matériel / Gonflage
Romain Margrève
Sekretär
Social Media / Webmaster
Claudia Thill
Schatzmeisterin
Guy Zimmer
Vice – Président
Matérial / Gonflage
Social Media / Webmaster
Pascal Wealer
Matérial / Gonflage
Marc Nicks
Matériel/ Gonflage
Clublokal / Fanshop
Service Technician Tecline
Georges Weissgerber
Fanshop / Clublokal
Lac Haute Sûre
James Gendarme
Gonflage
Mandy Fautsch
Fanshop / Clublokal
Gonflage
Social Media
Claude Ernzer
Fanshop / Clublokal
Matériel / Gonflage
Mike Ben Schwörer
Lokal Lultzhausen / Gonflage
Samuel Theis
Lokal Lultzhausen / Gonflage
Mike Peiffer
Gonflage

Eisen Fotograf

Den Conny suergt an regelméissegen Ofstänn fir flott Biller an eisen sozialen Kanäl an op deser Homepage.

Conny Wantz
Fotograf / Social Media Content

Moniteuren + Encadrants

Eis Moniteuren an eis Encadrants fannt dir hei: https://www.sacw.org/staff/


Hei eis Kontaktadressen fir Fanshop, Gonflage an Webmaster

[prisna-google-website-translator]